กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไฟสุมขอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: